O společnosti

Stavební firma Vymětal s. r. o.


Firma pod současným obchodním názvem začala působit v roce 1997. Z původně menší firmy s 20 zaměstnanci zaměřené na výstavbu RD a rekonstrukce částí budov se během několika let stala firma zaměstnávající cca 60 pracovníků všech profesí.

Ruku v ruce se zvýšením kapacity lidských zdrojů došlo i k rozšíření a modernizaci technického vybavení.

Disponujeme strojním vybavením pro provádění zemních i bouracích prací, včetně vlastních nákladních dopravních prostředků.

S tímto výrobním potenciálem se firma začala postupem času prosazovat jako generální dodavatel i u náročnějších zakázek průmyslového charakteru, které nyní tvoří 70% celkového objemu prací (reference).

Další významnou část práce firmy tvoří rekonstrukce památkově chráněných objektů. Tuto část naší práce nelze hodnotit finančním objemem zakázek, ale především výsledným stavem rekonstruovaných objektů, který jak pevně věříme přispívá k zachování našeho kulturního dědictví.


V roce 2002 firma začala pracovat pro několik zahraničních investorů. Jednou z podmínek byla certifikace společnosti na normu ISO 9001. Certifikaci provedla v roce 2003 firma Moody International Certification a je evidována pod číslem 24202. Dalším aspektem této spolupráce, který v současné době bereme již jako samozřejmost je prodloužení záruční doby u dodaných stavebních konstrukcí na 5 let. Nejlepším doporučením je dle našeho názoru fakt, že s většinou investorů pracujeme dlouhodobě (seznam realizovaných zakázek), což je důkazem kvality odvedené práce a udržení korektních vztahů i po předání díla.

Věříme, že kvalitní firmu tvoří především spokojení zaměstnanci s možností seberealizace a dalšího profesního růstu, na jejichž práci stavíme dobré jméno společnosti.


Výrobní program firmy

 • Výstavba a rekonstrukce průmyslových hal
 • Dodávka bytových domů na klíč
 • Rekonstrukce památkově chráněných objektů
 • Výstavba průmyslových a inženýrských sítí
 • Demoliční a sanační práce
 • Projektová a inženýrská činnost
 • Zemní práce
 • Kontejnerová doprava
 • Výstavba a rekonstrukce průmyslových hal

  Dodávka bytových domů na klíč

  Rekonstrukce památkově chráněných objektů

  Zemné, demoliční a sanační práce

  Výstavba průmyslových a inženýrských sítí

  Projektová a inženýrská činnost