Politika INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Podnikatelská činnost společnosti Stavební firma Vymětal s.r.o. je zaměřena na oblast stavebnictví. V souvislosti se zavedením systému kvality ISO 9001, environmentálního managementu dle ISO_14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 byla vydána politika, která vyjadřuje hlavní principy filosofie vedení.

 • základním cílem naší strategie je uspokojování potřeb zákazníka
 • jsme progresivní dynamicky se vyvíjející stavební firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří vyhovují náročným odborným a morálním požadavkům
 • každý zaměstnanec na svém pracovišti přispívá k uskutečňování cílů integrovaného systému.
 • měřítkem pro naši kvalitu je zákazník
 • své dodavatele vybíráme na základě plnění námi stanovených kritérií trvalé kvality dodávek
 • zavedením integrovaného systému řízení chceme zdokonalit organizaci činností v naší firmě, zvyšovat důvěru našich zákazníků, chránit životní prostředí a zdraví zaměstnanců
 • všichni pracovníci firmy jsou seznamování se zásadami systému managementu, jsou pravidelně periodicky školeni, zvláštní pozornost je věnována nově nastupujícím pracovníkům
 • chceme identifikovat stávající i potenciální environmentální a bezpečnostní problémy a prioritně je řešit
 • budeme šetřit přírodními zdroji, energiemi, vstupními materiály a surovinami, realizovat environmentální prevenci a v oblasti BOZP snižovat rizikovost prováděných prací
 • podstatou politiky je dodávat práce a služby trvale vysoké kvality, aby splňovaly požadavky zákazníků, požadavky právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a BOZP
 • jednatel společnosti a vedoucí pracovníci se zavazují k osobní angažovanosti a aktivitě při plnění požadavků a neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu
 • Součástí politiky je vyhlašování konkrétních termínovaných cílů.

  V Litovli dne 24. dubna 2018

  Ing. Jiří Sedláček v.r.
  jednatel společnosti

  Výstavba a rekonstrukce průmyslových hal

  Dodávka bytových domů na klíč

  Rekonstrukce památkově chráněných objektů

  Zemné, demoliční a sanační práce

  Výstavba průmyslových a inženýrských sítí

  Projektová a inženýrská činnost